Bli medlem - Løp med oss

Bèrghem Ultraløperklubb har som formål å organisere løpetrening og arrangere ultraløp. Medlemmet må enten: a) drive med eller ha til hensikt å drive med langdistanseløping eller b) ønske å bidra til klubbens drift ved å være støttemedlem.

Kontingenten er kr. 100,- pr. år for både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

Åpent for alle

Medlemskap er åpent for alle, uavhengig av geografisk tilhørighet.

Medlem i Kondis

Klubben er medlem i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett.

Fylle 18 år

Medlemmet må fylle 18 år i det året hun/han søker medlemskap.

Frittstående privat klubb

Klubben er registrert i Frivillighets-registeret som en frittstående privat klubb.

Vi er ikke knyttet til Norges Idrettsforbund/Norges Friidrettsforbund og er derfor ikke omfattet av Idrettsforbundets forsikringer. Deltakere i våre konkurranser må selv sørge for egen forsikring etter eget ønske/behov. Internasjonale deltakere bør ha reiseforsikring som gir dekning for ultraløp/idrett. Våre konkurranser teller ikke med i kretsmesterskap eller nasjonale mesterskap. Medlemmer som ønsker å delta i kretsmesterskap eller nasjonale mesterskap står fritt til det, men medlemsskap i Bèrghem Ultraløperklubb kvalifiserer ikke deltakeren til poeng eller offisiell ranking – hverken norsk eller internasjonal. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli medlem.