Bèrghem Ultra Runners Club, Norway
Bèrghem Ultraløperklubb, Norge

About | Om oss

Hvorfor navnet Bèrghem.no? | Why the name Bèrghem.no?

Vikingene valfartet som handelsreisende og i regionen Lombardia i Nord-Italia finner man f.eks. spor innen håndverk, språk, stedsnavn, mat og drikke. Bèrghem er dialektnavnet på Bergamo i Nord-Italia. Opprinnelig het byen Bergheim. Gamlebyen er anlagt på en klippe med majestetisk utsikt mot Alpene. Fulvio Øksendal (grunnleggeren av klubben) vokste opp i Lombardia i Italia, hans kone Linda på Østlandet i Norge. De har felles interesse for vikingtiden, tradisjoner og historie.

The Vikings were traveling salesmen. In the region of Lombardy in northern Italy there are similarities with Scandinavia within crafts, language, place names, food and drink. Bèrghem is the dialect name of Bergamo in northern Italy, originally named Bergheim. The Old Town of Bergamo is built on a cliff with majestic views of the Alps. Fulvio Øksendal (the founder of the club) grew up in Lombardy, Italy, his wife Linda in Eastern Norway, and they share interest in the Viking era, traditions and history.


The purpose of Bèrghem Ultra Runners Club is to organize training groups and ultra trail/ultra marathon competitions.
 1. The membership is open to all, regardless of geographical location.
 2. The member must be 18 years in the year she/he is applying for membership.
 3. The member must either: a) engage in or intend to engage in long-distance running or b) want to contribute by being a support member.
 1. The membership fee is NOK 100.00 each year for both active members and support members.
 2. The founder of the club is members of Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett (Norwegian association for cardio sports).
 3. The club is registered in the national register for voluntary associations as a independent private ultra runners club. We are not connected to The Norwegian Confederation of Sports (NIF).
 4. Our competitions are not covered by the policies or insurances of The Norwegian Confederation of Sports (NIF). Participants in our competitions must take out appropriate insurance themselves, if needed. International participants should take out travel insurance that provides cover for ultra trail running events/sports.
 5. Our competitions do not count as part of regional or national championships.
 6. Our members are free to participate in regional and national championships, but membership in Bèrghem Ultraløperklubb do not qualify the participant for official ranking – neither Norwegian nor international.

Bèrghem Ultraløperklubb har som formål å organisere løpetrening og arrangere ultraløp.
 1. Medlemskap er åpent for alle, uavhengig av geografisk tilhørighet.
 2. Medlemmet må fylle 18 år i det året hun/han søker medlemskap.
 3. Medlemmet må enten: a) drive med eller ha til hensikt å drive med langdistanseløping eller b) ønske å bidra til klubbens drift ved å være støttemedlem.
 1. Kontingenten er kr. 100,- pr. år for både aktive medlemmer og støttemedlemmer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli medlem.
 2. Klubben er medlem i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
 3. Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret som en frittstående privat klubb.
 4. Vi er ikke knyttet til Norges Idrettsforbund/Norges Friidrettsforbund og er derfor ikke omfattet av Idrettsforbundets forsikringer. Deltakere i våre konkurranser må selv sørge for egen forsikring etter eget ønske/behov. Internasjonale deltakere bør ha reiseforsikring som gir dekning for ultraløp/idrett.
 5. Våre konkurranser teller ikke med i kretsmesterskap eller nasjonale mesterskap.
 6. Medlemmer som ønsker å delta i kretsmesterskap eller nasjonale mesterskap står fritt til det, men medlemsskap i Bèrghem Ultraløperklubb kvalifiserer ikke deltakeren til poeng eller offisiell ranking – hverken norsk eller internasjonal.